Erkennen bij zwangerschap

We spreken van erkennen wanneer de vader, als hij niet is getrouwd met de moeder, aangeeft dat hij officieel de vader van het kind is. Het is dan mogelijk dat het kindje de achternaam van de vader krijgt. Het erkennen van jouw kind houdt vooral in dat jij bepaalde plichten hebt tegenover je kind. Dit is met name van belang als de vader en moeder uit elkaar zouden gaan. Erkennen betekent echter niet dat je automatisch bepaalde rechten hebt met betrekking tot je kind. Daar is gezamenlijke voogdij voor nodig. Tijdens jouw zwangerschap kun jij dit aanvragen bij de burgerlijke stand.

Reactie plaatsen