Ouderschapsverlof

Wanneer je minimaal een jaar ergens in loondienst bent, dan heb je volgens de wet recht op ouderschapsverlof. Dit verlof kun je opnemen om voor je kind te zorgen tot die de leeftijd van acht jaar heeft bereikt. Je kunt dit laten ingaan direct na je zwangerschapsverlof, maar er ook voor kiezen dit later pas te doen. Dit recht op verlof geldt voor zowel moeders als vaders.

Je kunt, wanneer jij je aan de gestelde regels houdt en in goed overleg met je werkgever, vervolgens zelf bepalen hoeveel, wanneer en hoe je dit verlof opneemt. Het is bij ouderschapsverlof doorgaans wel zo dat het aantal uren verlof per week niet meer mag zijn dan de helft van het aantal uren dat je normaliter werkt. Een van grote voordelen van ouderschapsverlof is, dat je na het aflopen van de verlofperiode recht hebt op het oorspronkelijke aantal uren. In de meeste gevallen gaat het bij ouderschapsverlof om onbetaald verlof.

Het komt echter voor dat bepaalde werkgevers een deel van de uren toch uitbetalen. Ouderschapsverlof is niet alleen in de wet geregeld, maar staat bovendien ook vermeld in sommige CAO's. Raadpleeg dus ook altijd jouw CAO om te kijken of daar afwijkende regels over het ouderschapsverlof in staan.

Reactie plaatsen