Wat is de nageboorte

Wanneer men spreekt over de nageboorte spreekt men over de fase waarin de placenta en de vliezen geboren worden. Je voelt dan vaak nog een paar weeën, dit zijn de zogenaamde naweeën. Deze weeën zorgen er vervolgens voor dat jouw baarmoeder samentrekt en kleiner wordt en dat de placenta los komt te liggen. Het kan zijn dat je soms nog een beetje moet meepersen voor de nageboorte.

Nadat de nageboorte heeft plaatsgevonden wordt de placenta goed bekeken, de placenta moet namelijk in zijn geheel uit de baarmoeder zijn gekomen. Als er stukjes achterblijven kunnen deze anders ontstekingen of nabloedingen veroorzaken dus het is belangrijk dat de gehele placenta uit de baarmoeder komt. Wanneer de placenta er na circa een uur nog steeds niet uit is of als er een stukje is achtergebleven in de baarmoeder, dan zal dit in het ziekenhuis operatief moeten worden verwijderd.

Reactie plaatsen