Wat is de tripletest?

De tripletest lijkt behoorlijk op de combinatietest. Het gaat hierbij ook om een kansberekening die het risico inschat op afwijkingen als een open ruggetje of het syndroom van Down. Een tripletest wordt, in tegenstelling tot de combinatietest, echter niet standaard aangeboden; je moet er zelf om vragen. Deze test zal meestal worden uitgevoerd rond zestien weken zwangerschap.

Wanneer je een tripletest laat doen wordt er gekeken naar het bloed van de zwangere in combinatie met gegevens als de leeftijd van de zwangere. Wanneer er een verhoogd risico op een afwijking wordt geconstateerd, dan zal je hierdoor in aanmerking komen voor een vervolgonderzoek zoals een vruchtwaterpunctie.

Reactie plaatsen