Wat is een combinatietest?

Tussen de 9e en de 14e week van je zwangerschap wordt de combinatietest uitgevoerd. Deze test is bedoeld om te controleren of jouw ongeboren kind het syndroom van Down heeft. Het resultaat van deze test geeft een soort kansberekening en dus geen 100% zekere uitslag. Het resultaat van deze test wordt gebaseerd op een echo en een bloedonderzoek.

Dit bloedonderzoek vindt bij de moeder plaats. De echo die wordt gemaakt houdt een nekplooimeting in bij de foetus. Als vervolgens uit de test een verhoogde kans op een kind met het syndroom van Down komt, dan kan er meer onderzoek worden verricht in de vorm van een vruchtwaterpunctie of een vlokkentest. Daarna is het resultaat duidelijker. 

Reactie plaatsen