Wat is een dwarsligging?

Wat is een dwarsligging nu eigenlijk? Wanneer er een dwarsligging plaatsvindt  ligt jouw baby dwars in de baarmoeder met zijn rug, schouders of heupen naar beneden gekanteld. Als een baby in dwarsligging ligt, kan deze alleen met een keizersnede ter wereld worden gebracht. Dwarsligging komt gelukkig slechts zelden voor, en meestal zorgt de natuur voor een goede ligging. De kans op een dwarsligging kan wel groter zijn wanneer een vrouw al meerdere kinderen heeft gedragen of als de baby kleiner is dan gemiddeld. Dan is er namelijk meer ruimte in de baarmoeder om dwars te gaan liggen zoals jij je kunt voorstellen. Bij een tweelingenzwangerschap (of meerlingen) kan het ook zo zijn dat een van de kleintjes dwarsligt. Wanneer een baby dwarsligt, zal worden geprobeerd deze met een uitwendige draaiing in lengterichting te draaien. Mocht dit niet succesvol zijn, dan zal het een geboorte via een keizersnede worden.

Reactie plaatsen